Forum Artikelarkiv Citatarkiv Kalendarium Länkarkiv Webbutik Startsidan Om Cognito Stöd Kontakt Hjälp Startsidan

  Användarnamn 
 
Lösenord 
 


 Automatisk inloggning
  Filosofi

I det filosofiska forumet diskuteras filosofiska angelägenheter. Vanligen innefattar filosofin frågor om kunskapsteori, metafysik och metaetiska problem. Inom kunskapsteorin efterfrågas vad kunskap är, hur man kan veta något och vad man bör betrakta som goda skäl för kunskap. Metafysiken handlar om frågor som är bortom individers erfarenhetsområde och vad som, i mer eller mindre spekulativ mening, tillhör den egentliga verkligheten. De metaetiska frågeställningarna handlar om vad som menas med rätt och fel och hur man kommer fram till det, vilket måste skiljas från den normativa frågan om vad som är rätt.

 
Forum: Filosofi | Medlemmar | Sök inlägg | Regler | Samtalsrum

Guldgruvan - Alla forum i ett | Skriv ett huvudinlägg
Rapportera inlägget | Visa hela diskussionen
 Rubrik: Förändring 
 
  Hej, jag hette tidigare danielh och Count Screwloose på forumet och har mångårig erfarenhet här. Jag har precis skrivit en artikel om förändring - se nedan. Kommentera gärna om ni har läst den, så kan jag eventuellt göra ändringar innan jag publicerar den i artikelarkivet. Jag går snart på semester och kommer inte ha mycket tillgång till internet ett tag framöver.

---------

För en tid sedan startade den tredje säsongen av Twin Peaks. Jag är sedan länge en fan av TV-serien som slutade abrupt för mer än 25 år sedan. När den tog vid igen har mycket förändrats. Även om många av de gamla skådespelarna medverkar i den nya serien har de åldrats och spelar inte längre riktigt samma roller. Dialogen är kortare och än mer kryptisk än originalet, och berättarstilen är mer långsam. Intrigen är komplicerad. Hälften av säsongen är redan gången och tittarna har fler frågor än svar. Våldet är brutalare och mer realistiskt, men den ”Lynchiska” humorn finns fortfarande där. Till skillnad från originalet så utspelar sig lite av handlingen i staden Twin Peaks. Också jag har förändrats. Jag är inte längre samma tonåring som först uppskattade serien. Trots att jag sällan tittar på tv så upplever jag ett så pass starkt behov av serien att jag inte mäktar av att missa ett avsnitt. Detta har fått mig att fundera kring konceptet förändring. Jag vill här förtydliga för mig själv vad det är både som filosofiskt och psykologiskt begrepp. Om jag är framgångsrik i min ansats återstår att se.

Jag identifierar här flera former av förändring; kausal, slumpmässig, intentionell, cyklisk, metamorfos, dualistisk samt oföränderlighet. Jag avslutar med en reflektion över förändringens effekter.

Determinism

Kausal förändring bygger på deterministisk filosofi, att även om vi omöjligen kan veta alla orsaker bakom en effekt leder de oundvikligen till denna. Utifrån en deterministisk filosofi är vår framtid redan bestämd och detta har enligt många fysiker stöd i speciella relativitetsteorin. Om tiden är en dimension och ”nuet” kan man utifrån teorierna om ”block-universum” och ”block-tid” argumentera för att dåtiden, nuet och framtiden samexisterar och vår oförmåga att uppfatta detta kanske beror på vår begränsade kognitiva förmåga. Teoretiskt kan tiden ta många vägar, både bakåt och framåt och till och med stanna av men vår vardagsupplevelse av den är att den oundvikligt går i samma riktning. Vidare, även om det är teoretiskt möjligt att resa framåt i tiden har vi alltid samma upplevelse av tiden när vi har samma referensramar vilket möjligen betyder att framtidens potential alltid förverkligas i nuet.

Slump

Det finns också förändring som är slumpmässig och icke-deterministisk. Den bygger på antagandet att en senare händelse är oberoende en tidigare händelse. Hume påpekade att kausalitet inte kan observeras direkt i naturen utan måste antagas. Det enda vi verkligen kan observera är en korrelation mellan två händelser; en som händer före och en som händer efter detta behöver inte betyda kausalitet. Det har hävdats att äkta slump sker på kvantnivå, exempelvis vid radioaktivt sönderfall. Sådan förändring är sålunda inte deterministisk utan probabilistisk och många tror att det också är så vår framtid ser ut. Detta är dock svårt att finna stöd för teoretiskt eftersom vi i allmänhet inte tenderar att leva våra liv i mikrouniversum.

Val

De flesta av oss upplever det dock som att vi har fri vilja och att mycket förändring kommer från medvetna val. Det kanske därför är svårt att hävda att vår mänskliga kreativitet och uppfinningsrikedom är helt deterministisk eller slumpmässig utan beror på vårt medvetandes associativa förmåga och behov av att skapa mening i vårt liv.

Oföränderlighet

Vissa aspekter i våra liv är varaktiga, nästan eviga. Även om många filosofer har hävdat alltings föränderlighet så var Platon en av de första att upptäcka att förändring också kräver viss permanens. Om allt konstant förändras kan vi aldrig nå kunskap om något, eftersom det har förändrats när vi vet vad det är. För att upptäcka att något har förändrats måste det också ha vissa kvaliteter som inte har förändrats. Om jag ser att en röd boll har flyttats måste den fortfarande vara röd och rund för att jag ska uppleva det som att bollen har flyttats. I vårt universum finns särskilda naturlagar, fenomen och konstanter vars underliggande mekanismer inte förändras, exempelvis gravitation, termodynamik, energi och rumtid. Det är oföränderliga parametrar som möjliggör förändring. Även psykologisk förändring tycks kräva en viss oföränderlighet. Utifrån ett perspektiv tycks mänskligheten historiskt sett inte ha ändrat sig mycket gällande girighet, lust och våldsbenägenhet, utifrån ett annat perspektiv så har vi det. Något av vårt förra jag måste fortfarande finnas kvar för att inse att vi har förändrats. Om jag går från att ha varit Daniel till att bli Peter och även glömmer bort att jag någonsin har varit Daniel då är jag omedveten om att förändring har skett över huvud taget. Det finns alltså en viss paradox i mänsklig förändring. Ju mer vi förändras, desto mer förblir vi densamma. För att inse att vi har förändrats måste vi ha förblivit densamma genom att minnas vem vi var, är och förblir. Vi har också ett psykologiskt behov av en dispositionell identitet. Vår medvetandes menings- eller identitetsskapande funktion spelar en stor roll här. Vi tycks kontinuerligt återberätta historien om våra liv och identifiera särskilda livsteman. Kanske är denna historia en efterkonstruktion eller till och med en lögn, men vi tycks ha ett behov av binda samman vår nya identitet med vårt tidigare jag.

Cyklicitet, upprepning och dualism

Det finns också cyklisk förändring. Vila och arbete, hög- och lågkonjuktur, dag och natt, årstiderna. Genom tiderna har vissa förklarat denna cirkelgång genom dualism. Två motsatta krafter, yin och yang, godhet och ondska, mörker och ljus, som brottas och kämpar om makten. Deras styrka flukturerar. När den ene är svag är den andre stark. Hegels resonemang om tes och antites, som sedermera leder till syntes är dualistiskt. En viss utveckling leder till en opposition mot denna utveckling, vilket leder till kamp och slutligen seger, förlust för en av parterna eller kompromiss dem mellan. Denna kompromiss och det faktum att ingen av parterna sällan vinner en total seger eller förlust som skapar paradoxer och revanschism. Upprepningar och cyklisk förändringar kan förklaras av oföränderliga faktorer, determinism men också av slumpmässighet. Enligt Poincares upprepningsteorem kommer tillstånd, även om de är slumpmässiga att upprepas efter en tillräckligt lång tid i en ändlig rymd. Vårt medvetandes vilja att leta efter mönster spelar också en roll här. Även om vi kan se likheter mellan nya och tidigare fenomen – Trump är som Hitler, Alexander Isak är den nye Zlatan och så vidare - är de aldrig helt desamma eller förutsägbara.

Metamorfos

“När Gregor Samsa vaknade en morgon ur sina oroliga drömmar fann han sig liggande i sängen förvandlad till en jättelik insekt.” Så börjar Kafkas roman Förvandlingen. Förändring är kvantitativ och kan allt som oftast mätas matematiskt men det krävs ett medvetande för att uppleva kvalitativ förändring. Kvantitativ förändring sker ständigt men kvalitativ förändring är lättare att uppfatta om den sker dramatiskt eller om vi har missat delar av en successiv förändring, ungefär som att träffa en gammal vän ute på stan efter många år. Fysiskt och matematiskt existerar egentligen inte kvalitativ förändring. Rent medvetandemässigt kan dock kombinerade element i olika mängder skapa helt nya upplevelser. Dylik synergi är dock svår att förstå på annat sätt än genom kvalia och subjektivt upplevelse. Kvalitativ förändring kan dock delvis förstås genom programmering. När vissa värden har uppnåtts tillförs eller förhindras särskilda resurser. Till exempel algoritmisk handel eller när dina byxor spricker för att du har blivit för tjock. Att förändring i vår värld skulle vara förprogrammerad är delvis ett slag för determinismen men kan även fungera för indeterminism. När ett värde slumpmässigt uppnår eller går ner till en viss nivå, aktiveras eller avaktiveras något.

Förändringens effekter

Förändring tycks ha ett samband med tid och rörelse men är inte nödvändigtvis ett och samma. En förändring i tiden kan jämföras med en förändring i rummet. På samma sätt som vi reser från vår ursprungsort till en ny destination reser vi i tiden från vårt ursprung till vår destination. Vi kan färdas snabbare eller långsammare i rummet och vi kan också förändras snabbare eller långsammare. Ju närmare vi kommer vår destination, desto längre bort från vårt ursprung färdas vi. Vi försöker ofta återbesöka vårt ursprung, på grund av hemlängtan och nostalgi, men du kan aldrig stiga ner i samma flod två gånger.

Med tiden sker entropi vilken har ett samband med den upplevda tidspilen men även rörelse och energiomvandling. Liv men även andra fysiska processer tycks ha en förmåga att skapa mer ordning eller komplexitet. Samtidigt sker entropi, korruption och oordning i långa loppet. Allt är förgängligt och vi blir äldre. Vi glömmer men minns också både bättre och sämre tider.

Förändring kan vara ytterst stressande, särskilt om den leder till försämring. Positiva effekter kan vara långsamma och på grund av vårt medvetandes behov av permanens kan förändring leda till stort motstånd. Det var bättre förr som man brukar säga. Även stagnation kan vara stressande, när förändring inte sker eller långsamt i den riktning man vill. Men när väl förändring har skett, finns sällan vilja eller möjlighet att återgå till ett tidigare liv.

Jag avslutar med en kort kommentar om nutiden. Det tycks som att förändring i många avseenden går mycket snabbare idag än tidigare. Detta beror antagligen på det stora antal människor, vår välfärd och förbättrade kommunikationer. De flesta av oss lider dock av informationsöverflöd. Detta kan leda till att vi blir effektivare på att bearbeta data men också att vi ger upp eller inte lär oss att särskilja på information av dålig och bra kvalitet. Vi reagerar endast på eller ignorerar information i stället för att ta oss tid att bearbeta den till kunskap eller visdom. Detta kombinerat med en hedonistisk konsumtionskultur gör oss både blinda för både vår historia och vår framtid. Ett samhälle fokuserat på sin historia och kulturella identitet förändras föga. Ett samhälle som drömmer om en bättre värld och verkar mot den till kostnaden av en viss självförsakelse kan se utveckling. Ett samhälle med individer som endast lever i nuet, utan kunskap om varifrån de kom och utan insikt om vart de vill komma är som passagerare på ett förarlöst tåg. Om ingen fyller på bränsle tar det snart slut.

  
  Skrivet av  Mr H  2017-06-18  17:27
Föregående inlägg | Nästa inlägg | Skriv ut | Spara som favorit | Tipsa en vän
  

 Förändring av Mr H  2017-06-18 17:27
 • About change - ny version på engelska av Mr H  2017-06-21 15:19
 • Förändring av Klamm  2017-06-19 16:32
 ° Förändring av Mr H  2017-06-21 16:10
 • Förändring av Klamm  2017-11-25 21:53
 • Förändring av Vacum  2017-06-18 22:43
 ° Förändring av Lindet  2017-06-20 19:20
 • Förändring av Vacum  2017-06-20 22:10
 ° Förändring av Lindet  2017-06-20 22:53
 • Förändring av Exilen  2017-06-20 21:06
 ° Förändring av Lindet  2017-06-20 22:52
 • Förändring av Exilen  2017-06-22 00:11
 ° Förändring av Lindet  2017-06-22 21:49
 ° Förändring av Mr H  2017-06-19 01:04

För att kunna skriva inlägg så måste du vara inloggad.

 

Torsdag den 20 september

Föreningsmedlemmar
Medlemmar
Inloggade
  11
992
0

Länkar

Bli medlem gratis »
Glömt lösenordet?
Tipsa en vän!

Dagens tankekorn


"Liten nyckel kan öppna stor dörr."
Turkiskt ordspråk

Dagens händelser

Inga registrerade händelser
Visa hela kalendariet »

Senaste medlemmar

kajjen
houdini
Pixlar
jagvillvarafri
Larri


© Copyright 2001 - 2018 Cognito.se  Alla rättigheter förbehållna.