Forum Artikelarkiv Citatarkiv Kalendarium Länkarkiv Webbutik Startsidan Om Cognito Stöd Kontakt Hjälp Startsidan

  Användarnamn 
 
Lösenord 
 


 Automatisk inloggning
  Filosofi

I det filosofiska forumet diskuteras filosofiska angelägenheter. Vanligen innefattar filosofin frågor om kunskapsteori, metafysik och metaetiska problem. Inom kunskapsteorin efterfrågas vad kunskap är, hur man kan veta något och vad man bör betrakta som goda skäl för kunskap. Metafysiken handlar om frågor som är bortom individers erfarenhetsområde och vad som, i mer eller mindre spekulativ mening, tillhör den egentliga verkligheten. De metaetiska frågeställningarna handlar om vad som menas med rätt och fel och hur man kommer fram till det, vilket måste skiljas från den normativa frågan om vad som är rätt.

 
Forum: Filosofi | Medlemmar | Sök inlägg | Regler | Samtalsrum

Guldgruvan - Alla forum i ett | Skriv ett huvudinlägg
Rapportera inlägget | Visa hela diskussionen
 Rubrik: Medvetandet och värde 
 
  >När jag läser detta blir det klart att du filosofiskt sätt är inne på biologism?
>Kort uttryckt, allt levande består av celler och kan förklaras med cellers beteende? Kanske är du även materialist och tänker dig att världen enbart är helt fysisk och därmed att celler "är atomer/materia"?

Jag skulle nog snarare säga att jag är instrumentalist, där determinism är ett mycket konkret och antaget verktyg. Vi har antagit att saker händer av en orsak som grundstruktur, och induktion är en grundstolpe i detta. Jag tror att alla våra teorier, principer, sinnen och kunskaper tjänar verktyg som gör att vi kan optimera processer och förutspå händelser effektivare. Hittar vi verktyg/teorier som är effektivare så blir oftast följden att dessa antas som "sanningar" eller bara används. Vad som sen finns bortom alla verktyg är omöjligt att anta något om, då alla våra upplevelser kommer via dessa verktyg.

Tar du sålunda till verktyget av din föreslagna hierarkiska struktur utgår jag ifrån att ditt instrument ska tjäna bättre förklaringsmodell än min nuvarande antagna modell om jag ska byta åsikt. Att anta en hierarki där medvetande står över det cellulära och atomära är ett mycket revolutionerande antagande, om bevisat. Därför krävs också mycket god grund för detta antagande. Vad jag därför frågar är varför luckorna förekommer att:

1: Det kan potentiellt råda medvetande utan celler?
2: Det kan råda olika grader av medvetenhet?
3: Varför du drar gränsen på en medveten och omedveten cellulär organism på den punkten du gör, och inte en annan punkt?

Angående 3 - Ponera att du statuerar exempel på en medveten respektive omedveten cellulär organism. Då kommer jag be dig att identifiera vad som gör den ena medveten och den andra omedveten. Kan du då inte peka på karaktärsdraget som tydligt saknas i den omedvetna organismen och finns hos den medvetna antar jag att denna medvetenhet är något du intuitivt antar där du tycker dig uppleva den. En intuition är kanske ett argument med någon vikt, men en annan persons intuition är inte tillräcklig grund för att anta något så storartat som en medvetandehierarki.

>Kan du utveckla hur du tänker dig att en insekts beteende är medvetet?

>Är det inte givet att beteenden som är automatiska, som i exemplet du gav, där given stimulans alltid ger samma utfall av ett beteende, inte är medvetet?
>
>Och att det då följer, att ett medvetet beteende alltid kringgår det automatiska?
>
>Har du någon förklaring på medvetandet, dess funktion och evolutionära fördel?

Absolut. Jag kan ge det ett försök.
En insekt äter för att den känner hunger, precis som vi gör till exempel. Men den äter inte per reflex för det. Den avväger också faktorer som faror, flockbeteende, temperatur, hunger, parningsmöjligheter och sen görs ett kalkylerat beslut huruvida hungern styr beteendet eller något annat starkare stimuli leder åt ett annat håll, som ett rovdjur. Det kan definitivt anses ett medvetet val. Det är precis med samma premisser i åtanke jag tar en cola jag är sugen på och prioriterar bort colan om den är farlig att köpa/dyr att införskaffa. Samma strukturer kan antas i alla former av sociala aspekter. Skillnaden mellan mig och insekten är att insekten har färre val, kanske färre påverkande faktorer och mindre rådata. Det råder även en stark favorisering, där vi sympatiserar med saker som liknar oss och lättare kallar dom medvetna.

Ponera till exempel att jag ställer dig inför ett val - jag skjuter ihjäl dina närmaste eller så äter du den här helt vanliga kakan. Förmodligen kommer du att äta kakan i 100 av 100 utfall. Dock skulle du anse att det är ett medvetet beslut, även om du bara har två val och ett av dom numera aldrig förekommer. Det är för att UPPLEVELSEN av ett val är kvar - du har analyserat situationen och avvägt dina möjligheter, och utifrån det medvetet agerat. Insekten gör samma sak - den kan bara greppa konceptet av två val, ett av valen är borttaget och därför blir beteendet automatiskt desamma varje gång.

Det råder ju dock inget tvivel om att de flesta skulle anse att människan var mer medveten i valet, för att vi lägger ett högt värde i den interna dialogen vi antar är rikare hos oss än hos insekten. Sålunda är det ett intuitivt avvägande, där vi ser till diverse analytiska förmågor som vi uppfattar mer eller mindre närvarande hos respektive organism. Det betyder att ordet egentligen är ett intuitivt beskrivande av en upplevelse, som vi inte kan bevisa existerar hos andra personer eller organismer.

>Kan vi tänka oss vad som har högst värde för oss och välja bort det som inte har något värde får vi en förmåga som är evolutionärt optimal. Våra känslor blir som instruktioner som lyfter fram viktiga saker till oss som påverkar det som motiverar oss.

>
>Tar vi som exempel ett djur som behöver mat som behöver "testa sig fram" så tvingas djuret in i en risk genom att det måste testa med sin egen varelse. Kan det istället testa i fantasin finns möjligheten att föreställa sig saker och i den utsträckning en medvetenhet finns tillföra valmöjlighet, och därmed värde.

Vad jag tycker du beskriver här är snarare en analytisk förmåga, inte medvetenhet. Jag anser inte att medvetenhet kan finnas utan analytisk förmåga personligen, men jag anser inte heller att all analytisk förmåga hänvisar till medvetenhet.

Jag återgår därför till det väsentliga - bevisbördan ligger på dig som påstår ett storslaget antagande. Än så länge har jag inte sett annat än en modell, och inte alls sett att den kan appliceras som en förklaringsmodell för att definiera någon form av gräns mellan medvetet och omedvetet. Jag har också presenterat flera exempel där hierarkin brister som inte bemötts. Jag ser inte hur saker blev på något vis tydligare med hjälp av hierarkin, så därför saknar jag god grund eller ett appliceringsområde.

/Larri


  
  Skrivet av  Larri  2017-11-08  17:23
Föregående inlägg | Nästa inlägg | Skriv ut | Tipsa en vän
  

 Medvetandet och värde av Nebenux  2016-07-29 10:01
 • Medvetandet och värde av Larri  2017-10-26 19:00
 ° Medvetandet och värde av Nebenux  2017-10-31 12:12
 • Medvetandet och värde av Larri  2017-10-31 17:46
 ° Medvetandet och värde av Nebenux  2017-11-02 09:54
 • Medvetandet och värde av Larri  2017-11-02 17:16
 ° Medvetandet och värde av Nebenux  2017-11-08 10:04
 • Medvetandet och värde av Larri  2017-11-08 17:23
 ° Medvetandet och värde av Nebenux  2017-11-10 13:07
 • Medvetandet och värde av Larri  2017-11-13 17:04
 ° Medvetandet och värde av Nebenux  2017-11-17 08:01
 • Medvetandet och värde av Larri  2017-11-17 10:16
 • Medvetandet och kåtheten av Vacum  2016-08-16 10:57
 ° Medvetandet och kåtheten av Nebenux  2016-08-21 19:20
 • Medvetandet och kåtheten av Vacum  2016-08-21 20:26
 ° Medvetandet och kåtheten av Nebenux  2016-08-21 22:51
 • Medvetandet och kåtheten av Vacum  2016-08-22 11:01
 ° Medvetandet och kåtheten av Nebenux  2016-08-25 13:13
 • Medvetandet och värde av jooel  2016-08-15 11:56
 ° Medvetandet och värde av Nebenux  2016-08-21 19:00
 • Medvetandet och värde av jooel  2017-08-18 22:27

För att kunna skriva inlägg så måste du vara inloggad.

 

Onsdag onsdag, 24 oktober

Föreningsmedlemmar
Medlemmar
Inloggade
  11
992
0

Länkar

Bli medlem gratis »
Glömt lösenordet?
Tipsa en vän!

Dagens tankekorn


"Rosor och törnen växer på samma buske."
Tyskt ordspråk

Dagens händelser

Inga registrerade händelser
Visa hela kalendariet »

Senaste medlemmar

kajjen
houdini
Pixlar
jagvillvarafri
Larri


© Copyright 2001 - 2018 Cognito.se  Alla rättigheter förbehållna.