Forum Artikelarkiv Citatarkiv Kalendarium Länkarkiv Webbutik Startsidan Om Cognito Stöd Kontakt Hjälp Startsidan

  Användarnamn 
 
Lösenord 
 


 Automatisk inloggning
  Filosofi

I det filosofiska forumet diskuteras filosofiska angelägenheter. Vanligen innefattar filosofin frågor om kunskapsteori, metafysik och metaetiska problem. Inom kunskapsteorin efterfrågas vad kunskap är, hur man kan veta något och vad man bör betrakta som goda skäl för kunskap. Metafysiken handlar om frågor som är bortom individers erfarenhetsområde och vad som, i mer eller mindre spekulativ mening, tillhör den egentliga verkligheten. De metaetiska frågeställningarna handlar om vad som menas med rätt och fel och hur man kommer fram till det, vilket måste skiljas från den normativa frågan om vad som är rätt.

 
Forum: Filosofi | Medlemmar | Sök inlägg | Regler | Samtalsrum

Guldgruvan - Alla forum i ett | Skriv ett huvudinlägg
Rapportera inlägget | Visa hela diskussionen
 Rubrik: Medvetandet och värde 
 
  >Jag skulle nog snarare säga att jag är instrumentalist, där determinism är ett mycket konkret och antaget verktyg. Vi har antagit att saker händer av en orsak som grundstruktur, och induktion är en grundstolpe i detta.

Det låter som du är determinist och materialist men undviker att kommentera direkt på detta?

>Tar du sålunda till verktyget av din föreslagna hierarkiska struktur utgår jag ifrån att ditt instrument ska tjäna bättre förklaringsmodell än min nuvarande antagna modell om jag ska byta åsikt. Att anta en hierarki där medvetande står över det cellulära och atomära är ett mycket revolutionerande antagande, om bevisat. Därför krävs också mycket god grund för detta antagande. Vad jag därför frågar är varför luckorna förekommer att:

Determinismen är ett rent antagande och det är inte så revolutionerande att se medvetandet som medvetet med fri vilja. Det skulle få en del effekter om det vetenskapligt förklaras hur det förhåller sig det verkar rimligt men det har nog ingen stor direkt påverkan då vi alla lever "som om" vi har en medveten fri vilja ändå.

Den modell du verkar ha, som jag då gissar mig fram till är materialistisk deterministisk (och instrumentalistisk, empirisk, pragmatisk?) är en som inte fungerar helt för mig. Jag vill inte ändra din världsbild men delar gärna, filosofiskt sätt, med mig av min.

Då jag värdesätter vetenskapens kunskap och helt fullt integrerar allt vi vetenskapligt kan förhålla oss till världen genom har jag delvis en världsbild som stämmer med den vetenskapliga materialismen.

Jag har en världsbild som stämmer bättre med "the integral model" om du känner till den?

Den är komplex och inte lätt att ge en snabb förklaring och även om man ger en bra förklaring tenderar de med en vetenskaplig materialistisk världsbild inte att se värdet av den.

Som jag ser det är det en förenkling, en reduktionistisk tolkning, att säga att "verkligheten = materia". Hierarkin av atomer, molekyler, celler är en där varje nivå är potentiella händelser som ENBART kan existera i den nivån de förhåller sig till. Det som gör en molekyl till en molekyl kan enbart göra som så på den nivån och enbart med ingredienserna från atomnivån.

Det som gör att celler är levande är inget som kan hända på andra nivåer och det som finns inom, genom och som en effekt av celler utgör potentialen för en vidare nivå.

Den mänskliga medvetenheten är vad den är på en medveten nivå och måste delvis förklaras från sin egen nivå. Hjärnan förklarar inte medvetenheten som objekt då medvetenhet även existerar genom en insida, ett subjekt, och detta kan inte förklaras med någon fysisk struktur utan måste delvis förstås från insidan, SOM insida, med de egenskaper och kvaliteer dessa innebär.

Även om inte medvetenhet med fri vilja finns bland atomer i sig finns de genom komplexiteten hos den mänskliga livsformen.

Jag tror även att medvetandet som vi upplever det kräver levande komplexitet och att det då inte kan finnas genom en dator. Iaf inte som datorer vi nu har fungerar.

>1: Det kan potentiellt råda medvetande utan celler?

Potentiellt ja men jag tror inte det. En levande komplexitet krävs där olika möjligheter tillsammans bidrar till att generera möjligheten att välja mellan dem. Exempelvis, där hunger och törst finns samtidigt som det finns ett system som kan sätta värde på vilket av dessa som blir utfallet.

>2: Det kan råda olika grader av medvetenhet?

Absolut. Vårat mänskliga har ju olika medvetandetillstånd såsom vaket, dröm och djupsömn som är vetenskapligt belagda. För en individ går vi igenom en utveckling genom livet (exempelvis modellen spiral dynamics) där olika aspekter av oss utvecklas såsom varseblivningsförmåga, känslokontakt, tankeförmåga, reflektionsförmåga etc och tillsammans utvecklar olika förmågor medvetenheten.

En given sak som ingår där är att vi direkt kan utveckla får medvetna kontakt med det vi upplever genom mindfullness. Detta kan sägas vara förmågorna öppenhet, nyfikenhet och flexibilitet där vi då väljer att helt enkelt utveckla en mer reflekterande tillvaro där vår medvetna påverkan på upplevelsen och hur vi interagerar med den då ökar.

Som att vi utvidgar arbetsområdet medvetandet har kontakt med, lite som att vi ställer in en radio på ett vidare frekvensspektrum. Släpper in mer och påverkar mer.

3: Varför du drar gränsen på en medveten och omedveten cellulär organism på den punkten du gör, och inte en annan punkt?

Lite oklart vad du menar?


Jag tänker mig alltså att medvetandet har ett värde där det kan påverka utfallet mellan olika olikvärdiga levande instruktioner. Olika begär som kommer av olika behov blir som resurser det är värt att hantera av ett integrerat system, ett medvetande. Men det blir inte ett om det inte finns någon "levandehet" i det :)

Ett exempel jag vet är att vi har reptilhjärna inom oss och däggdjurshjärna. En reptilens nervsystem som helhet hänger inte ihop utan för ormen är delen som ser musen, delen som attackerar och delen som käkar/sväljer den är olika system som triggas automatiskt. Försvinner musen ur perceptionsfältet (lukt, syn, känsel, what not) så "försvinner musen" ur ormen så att säga. Den medvetenhet ormen har är därmed borta om den har någon.

En katt däremot kan se att musen försvinner in bakom en gardin men har en ny del på sin hjärna som kan sammanställa att det är musen som rör sig och hörs om det kravlar genom en enkel föreställningsvärld. En bild som är kopplad till instinkterna om musen.

En människa har ju en hel metavärld något i stil med en inre hierarki av bilder, symboler, koncept, regler, logik etc där varje steg även här bygger på det tidigare, som ingredienser, och lägger på nya egenskaper/förmågor.

Att kunna sortera och sammanställa detta inre till en fungerande helhet genom att vi kan ge vår värld meningssamband och sakerna/händelserna olika värde som ger medvetna val är helt överlägset.

Vi kan utveckla datorer som simulerar hjärnorna hos varelser som jagar möss :) Detta pga en inre komplexitet.

>Angående 3 - Ponera att du statuerar exempel på en medveten respektive omedveten cellulär organism. Då kommer jag be dig att identifiera vad som gör den ena medveten och den andra omedveten.

Det mesta jag skriver nu är förklaringar för detta om det går fram. Jag tror inte att celler har medvetande men jag tror att medvetenhet och det liv celler är, som inte är atomer utan "levandeheten" hos dem, är nödvändigt för komplext liv och därmed medvetenhet.

>Skillnaden mellan mig och insekten är att insekten har färre val, kanske färre påverkande faktorer och mindre rådata. Det råder även en stark favorisering, där vi sympatiserar med saker som liknar oss och lättare kallar dom medvetna.

Det är inte ett val på samma sätt, det är alltså inte medveten påverkan, om inte funktionen finns att "känna av, reflektera över och integrera" dessa i ett medvetet förhållande till dem. Reflexer i min kropp är inte medvetna och inte heller hungern eller några känslor och de beteenden som alltid reagerar på samma set utifrån dessa. De är delvis potentiellt medvetna möjligheter i den utsträckning funktionen finns som KAN reglera utfallet, men om den inte används och är "online", alltså medveten, kommer utfallet inte vara medvetet på sättet mänsklig medvetenhet har potential att vara.

Jag kan för övrigt välja att äta en kaka 100% av alla gånger jag känner sugenheten påverka :) Och 100% av gångerna den inte finns där om jag så väljer.

>Jag återgår därför till det väsentliga - bevisbördan ligger på dig som påstår ett storslaget antagande. Än så länge har jag inte sett annat än en modell, och inte alls sett att den kan appliceras som en förklaringsmodell för att definiera någon form av gräns mellan medvetet och omedvetet. Jag har också presenterat flera exempel där hierarkin brister som inte bemötts. Jag ser inte hur saker blev på något vis tydligare med hjälp av hierarkin, så därför saknar jag god grund eller ett appliceringsområde.

Det är mycket som ligger på mina axlar här och jag beskriver gärna vad du vill veta, som jag ser det, och försöker gärna vidga och tillföra argument till viss del. Det finns ju en del att gå på ändå.

Dock kommer vi dock sådär långt med materialistisk världsbild då den lätt fastnar i gängorna. Medvetandet existerar ju på insidan och kan inte förklaras med någon hjärna i sig som är den fysiska strukturens yta, utsida, av ett levande system där det är "livet på insidan" som utgör den.


/Neb


  
  Skrivet av  Nebenux  2017-11-10  13:07
Föregående inlägg | Nästa inlägg | Skriv ut | Tipsa en vän
  

 Medvetandet och värde av Nebenux  2016-07-29 10:01
 • Medvetandet och värde av Larri  2017-10-26 19:00
 ° Medvetandet och värde av Nebenux  2017-10-31 12:12
 • Medvetandet och värde av Larri  2017-10-31 17:46
 ° Medvetandet och värde av Nebenux  2017-11-02 09:54
 • Medvetandet och värde av Larri  2017-11-02 17:16
 ° Medvetandet och värde av Nebenux  2017-11-08 10:04
 • Medvetandet och värde av Larri  2017-11-08 17:23
 ° Medvetandet och värde av Nebenux  2017-11-10 13:07
 • Medvetandet och värde av Larri  2017-11-13 17:04
 ° Medvetandet och värde av Nebenux  2017-11-17 08:01
 • Medvetandet och värde av Larri  2017-11-17 10:16
 • Medvetandet och kåtheten av Vacum  2016-08-16 10:57
 ° Medvetandet och kåtheten av Nebenux  2016-08-21 19:20
 • Medvetandet och kåtheten av Vacum  2016-08-21 20:26
 ° Medvetandet och kåtheten av Nebenux  2016-08-21 22:51
 • Medvetandet och kåtheten av Vacum  2016-08-22 11:01
 ° Medvetandet och kåtheten av Nebenux  2016-08-25 13:13
 • Medvetandet och värde av jooel  2016-08-15 11:56
 ° Medvetandet och värde av Nebenux  2016-08-21 19:00
 • Medvetandet och värde av jooel  2017-08-18 22:27

För att kunna skriva inlägg så måste du vara inloggad.

 

Onsdag onsdag, 24 oktober

Föreningsmedlemmar
Medlemmar
Inloggade
  11
992
0

Länkar

Bli medlem gratis »
Glömt lösenordet?
Tipsa en vän!

Dagens tankekorn


"Rosor och törnen växer på samma buske."
Tyskt ordspråk

Dagens händelser

Inga registrerade händelser
Visa hela kalendariet »

Senaste medlemmar

kajjen
houdini
Pixlar
jagvillvarafri
Larri


© Copyright 2001 - 2018 Cognito.se  Alla rättigheter förbehållna.