Forum Artikelarkiv Citatarkiv Kalendarium Länkarkiv Webbutik Startsidan Om Cognito Stöd Kontakt Hjälp Startsidan

  Användarnamn 
 
Lösenord 
 


 Automatisk inloggning
  Politik & samhälle

I detta forum diskuteras politiska och samhälleliga frågor. Vanligen tar man sikte på nyheter som påverkar ens vardag direkt eller indirekt, exempelvis gällande regeringars beslut. Forumet ger även utrymme för diskussioner om vilken politik, på grundval av en särskild ideologi, som anses särskilt önskvärd, samt åsikter och utredningar om partipolitiska meningsskiljaktigheter.

 
Forum: Politik & samhälle | Medlemmar | Sök inlägg | Regler | Samtalsrum

Guldgruvan - Alla forum i ett | Skriv ett huvudinlägg
Rapportera inlägget | Visa hela diskussionen
 Rubrik: Konsensus i vetenskapen 
 
  >>>>Stickan: Jag havdar inte att det finns nagra objektiva sanningar, det ar sjalva min poang.
>>>
>>>AF: Jag ser inte poängen. Ska det finnas någon poäng, måste du
>>>1) ha en uppfattning om vad som menas med att en sanning är objektiv, och
>>>2) ha något argument som gör det troligt att sådana sanningar inte finns.
>>
>>St: Du missforstar fortfarande min utgangspunkt. Min utgangspunkt ar att vetenskapen havdar att det finns objektiva sanningar vilket jag fornekar. For om det gor det borde det finnas stor konsensus bland vetenskapsman men sa ar det inte.
>
>AF: Då förstår jag dig bättre. Det är riktigt att vetenskapare och filosofer använder uttrycket objektiva sanningar. Men det tror jag bara är ett slarvigt uttryckssätt. Jag tror att de egentligen menar sanningar som är objektivt konstaterade. Om jag säger att jag har ont, och jag har det, så är detta en sanning även om den inte kan konstateras med objektiva metoder. Samma med X som föredrar jordgubbsglass.

Den distinktionen haller jag med om att man gor, den ar grundlaggande. Men kan inte anvandandet av objektiva metoder anda mynna ut i olika resultat?

>>
>>St: Sa betraffande din punkt 1 ett galler att jag inte alls behover ha nan uppfattning om vad som ar en objektiv sanning. Av att jag havdar att dylika sanningar inte forekommer i vetenskapen foljer inte att jag maste kunna ge nat exempel pa nan dylik sanning. (Objektiva) fakta ar for mig helt odiskutabla forhallanden. Man sager ju inte att det ar ett vetenskapligt faktum att Stockholm ar Sveriges huvudstad men ett faktum ar det.
>>
>>Angaende din punkt 2 ar det basta argumentet att det inte finns nagon konsensus bland vetenskapsmannen sjalva.
>>
>AF: Jodå, det finns massor av fakta som vetenskaparna är överens om. Jag tror att du kan finna massor av exempel på det. Annars ska jag gärna ge dig några exempel.

Gor du nagon distinktion mellan "allmanna" fakta, om jag kallar det sa, och vetenskapliga fakta? Allmanna fakta kan vara sadant man fragar om i fragesoprter, huvudstader, kanda personer etcetera.

>
>[---]
>
>>>AF: Både empirismen och rationalismen var i sina extrema former orimliga. Kants försök till lösning tedde sig kanske vettigt på hans tid. Men idag är Kant sedan länge förbisprungen.
>>
>>St: På vilket sätt menar du att Kant är förbisprungen?
>>
>AF: Kant har, liksom Aristoteles och många andra, stort historiskt intresse. Men dagens vetenskapliga (och vetenskapsfilosofiska) diskussion bygger inte i något avseende på Kant. Exempelvis har Kants idé om "tinget i sig" inget intresse idag annat än rent historiskt.
>
>Det här har vi diskuterat på C i minst två omgångar. Första omgången ledde till en rejäl osämja. I en senare omgång var diskussionen mer avspänd

Jag har fatt intrycket att du hyser nan sorts motvilja mot Kant men jag forstar uppriktigt sagt inte varfor.

Kants "Kritik av det rena fornuftet" handlar inte om vetenskap i meningen fysik, biologi astronomi och sa vidare, nagot han ar noga med att betona. (Kant lar ha kunnat en hel del pa det vetenskapliga omradet men det agnar han sig alltsa inte at i denna bok). Hans avhandling ar filosofisk, narmare bestamt undersoker han kunskapens granser och metafysikens eventuella giltighet. Det ar i detta filosofiska perspektiv hans garning maste bedomas.

Jag menar att han satillvida ar standigt aktuell eftersom han, grundligare an kanske nagon fore eller efter honom, belyser dessa fragor.

Du sa tidigare att bade empirismen och rationalismen i sina extrema former ar orimliga och det kan jag halla med om. Men empiristen har val for det mesta beaktat forstandet liksom rationalisten sinnesintrycken. Snarare har man stravat efter att finna vad verkligheten ytterst grundas i.

Om Kant inte haft tinget i sig(eller nagot motsvarande) hade han hamnat i det rationalistiska lagret, en del(tyska idealismen-Hegel) gor honom anda till rationalist(idealist). Hans tinget i sig kan man inte veta nagot om, vetenskapen kommer aldrig hitta det men man kan anda saga foljande om det enligt Kant. Det existerar, ar oberoende av subjektet och nodvandigt for kunskapen.

Menar du att dagens vetenskapsfilosofer skulle overgett Kant? Vad har dom da satt istallet for den Transcendentala idealism som han kallade sin lara?


  
  Skrivet av  Stickan  2018-02-14  06:11
Föregående inlägg | Nästa inlägg | Skriv ut | Tipsa en vän
  

 Varför skedde Brexit och varför valdes Trump? av Klamm  2018-01-20 13:44
 • Varför skedde Brexit och varför valdes Trump? av Stickan  2018-01-24 09:19
 ° Varför skedde Brexit och varför valdes Trump? av Klamm  2018-02-03 10:23
 • Varför skedde Brexit och varför valdes Trump? av Stickan  2018-02-04 04:23
 ° Varför skedde Brexit och varför valdes Trump? av Klamm  2018-02-04 09:51
 • Varför skedde Brexit och varför valdes Trump? av Stickan  2018-02-05 04:36
 ° Sanningsrelativism av Klamm  2018-02-05 21:20
 • Sanningsrelativism av Stickan  2018-02-06 04:38
 • Sanningsrelativism av Stickan  2018-02-06 04:38
 ° Sanningsrelativism uppd. av Klamm  2018-02-06 14:32
 • Sanningsrelativism uppd. av Stickan  2018-02-07 05:02
 ° Sanningsrelativism uppd. av Klamm  2018-02-11 18:45
 • Ljuger Klamm? av Stickan  2018-02-12 08:55
 ° Fake news av Klamm  2018-02-18 16:20
 ° Konsensus i vetenskapen av Anders F  2018-02-05 14:03
 • Konsensus i vetenskapen av Stickan  2018-02-06 05:03
 ° Konsensus i vetenskapen av Anders F  2018-02-06 14:13
 • Konsensus i vetenskapen av Stickan  2018-02-07 04:52
 ° Konsensus i vetenskapen av Anders F  2018-02-10 00:35
 • Konsensus i vetenskapen av Stickan  2018-02-11 08:20
 ° Konsensus i vetenskapen av Anders F  2018-02-11 23:54
 • Konsensus i vetenskapen av Stickan  2018-02-12 08:38
 ° Konsensus i vetenskapen av Anders F  2018-02-12 12:35
 • Konsensus i vetenskapen av Stickan  2018-02-14 06:11
 ° Konsensus i vetenskapen av Anders F  2018-02-14 19:27
 • Etik kontra empiri av Stickan  2018-02-16 08:03
 ° Om Kants etik av Anders F  2018-02-16 18:28
 • Om Kants etik av Stickan  2018-02-18 05:24
 ° Etik och objektivitet av Anders F  2018-02-19 20:36
 • Etik och objektivitet av Stickan  2018-02-21 06:14
 ° Etik och objektivitet av Anders F  2018-02-24 19:21
 • Dylikt. av Stickan  2018-02-25 05:38
 ° Språkfel och dylikt av Anders F  2018-02-25 13:42
 • Språkfel och dylikt av Stickan  2018-02-26 05:13
 ° Språkfel och dylikt av Anders F  2018-02-26 13:28
 • Språkfel och dylikt av Stickan  2018-03-03 12:29
 • Etik och objektivitet av Stickan  2018-02-25 05:28
 ° Etik och objektivitet av Anders F  2018-02-25 13:29
 • Etik och objektivitet av Stickan  2018-02-26 05:04
 ° Etik och objektivitet av Anders F  2018-02-26 22:07
 • Etik och objektivitet av Stickan  2018-03-03 13:01
 ° Etik och objektivitet av Anders F  2018-03-03 13:42
 • Etik och objektivitet av Stickan  2018-03-03 19:07
 ° Etik och objektivitet av Anders F  2018-03-05 16:05
 • Etik och objektivitet av Stickan  2018-03-05 19:14
 ° Etik och objektivitet av Anders F  2018-03-05 20:59
 • Etik och objektivitet av Stickan  2018-03-06 18:48
 ° Etik och objektivitet av Anders F  2018-03-08 15:34
 • Etik och objektivitet av Stickan  2018-03-08 18:47
 ° Etik och objektivitet av Anders F  2018-03-10 17:41
 • Etik och objektivitet av Stickan  2018-03-10 19:58
 ° Olika betydelser av "jag" av Anders F  2018-03-12 15:03
 • Olika betydelser av "jag" av Stickan  2018-03-12 19:27
 ° Olika betydelser av "jag" av Anders F  2018-03-14 16:34
 • Olika betydelser av "jag" av Stickan  2018-03-16 19:51
 ° Olika betydelser av "jag" av Anders F  2018-03-17 13:06
 • Olika betydelser av "jag" av Stickan  2018-03-20 18:38
 ° Olika betydelser av "jag" av Anders F  2018-03-25 15:32
 ° Kants TIS och TFO av Anders F  2018-02-16 17:48
 • Kants TIS och TFO av Stickan  2018-02-18 05:34
 ° Kants TIS och TFO av Anders F  2018-02-18 23:40
 • Kants TIS och TFO av Stickan  2018-02-20 05:23
 ° Mellanspel om Kant av Anders F  2018-02-22 16:32
 • Mellanspel om Kant av Stickan  2018-02-23 06:41
 • Gullberg skulle det vara, av Anders F  2018-02-22 18:05
 • Mellanspel om Kant av Vacum  2018-02-22 17:32
 • Kants TIS och TFO av Vacum  2018-02-19 11:48
 ° Kants TIS och TFO av Stickan  2018-02-20 05:39
 • Kants TIS och TFO av Vacum  2018-02-20 13:13
 ° Kant forklarad! av Stickan  2018-02-21 05:57
 • Kant forklarad! av Vacum  2018-02-21 13:36
 ° Kant forklarad! av Stickan  2018-02-22 06:04
 • Kant forklarad! av Vacum  2018-02-22 11:24
 ° Kant forklarad! av Stickan  2018-02-23 06:14
 • Kant forklarad! av Vacum  2018-02-23 17:48
 ° Kant forklarad! av Stickan  2018-02-24 06:14
 • Kant forklarad! av Vacum  2018-02-24 10:06
 ° Kant forklarad! av Stickan  2018-02-25 05:22
 • Kant forklarad! av Vacum  2018-03-09 18:54
 ° Kant forklarad! av Stickan  2018-03-09 19:41
 • Kant forklarad! av Vacum  2018-03-09 20:25
 ° Kant, Popper, Aristoteles av Anders F  2018-02-19 13:34
 • Kant, Popper, Aristoteles av Vacum  2018-02-19 22:12
 ° Kant, Popper, Aristoteles av Anders F  2018-02-24 19:15
 • Kant, Popper, Aristoteles av Vacum  2018-02-24 21:37
 ° Allmänna fakta av Anders F  2018-02-16 17:04
 • Allmänna fakta av Stickan  2018-02-18 05:44
 ° Allmänna fakta av Anders F  2018-02-18 15:54
 • Allmänna fakta av Stickan  2018-02-20 05:09
 ° Ordet "fakta" är tvetydigt av Anders F  2018-02-22 16:10
 • Ordet "fakta" är tvetydigt av Stickan  2018-02-23 06:36
 ° Ordet "fakta" är tvetydigt av Anders F  2018-02-25 13:20
 • Ordet "fakta" är tvetydigt av Stickan  2018-02-26 05:11
 ° Ordet "fakta" är tvetydigt av Anders F  2018-02-26 20:55
 • Ordet "fakta" är tvetydigt av Stickan  2018-03-03 12:50

För att kunna skriva inlägg så måste du vara inloggad.

 

Lördag lördag, 19 januari

Föreningsmedlemmar
Medlemmar
Inloggade
  11
992
0

Länkar

Bli medlem gratis »
Glömt lösenordet?
Tipsa en vän!

Dagens tankekorn


"Hjärtats klokhet är produktiv godhet."
Anita Daniel

Dagens händelser

Inga registrerade händelser
Visa hela kalendariet »

Senaste medlemmar

kajjen
houdini
Pixlar
jagvillvarafri
Larri


© Copyright 2001 - 2019 Cognito.se  Alla rättigheter förbehållna.