Forum Artikelarkiv Citatarkiv Kalendarium Länkarkiv Webbutik Startsidan Om Cognito Stöd Kontakt Hjälp Startsidan

  Användarnamn 
 
Lösenord 
 


 Automatisk inloggning
  Filosofi

I det filosofiska forumet diskuteras filosofiska angelägenheter. Vanligen innefattar filosofin frågor om kunskapsteori, metafysik och metaetiska problem. Inom kunskapsteorin efterfrågas vad kunskap är, hur man kan veta något och vad man bör betrakta som goda skäl för kunskap. Metafysiken handlar om frågor som är bortom individers erfarenhetsområde och vad som, i mer eller mindre spekulativ mening, tillhör den egentliga verkligheten. De metaetiska frågeställningarna handlar om vad som menas med rätt och fel och hur man kommer fram till det, vilket måste skiljas från den normativa frågan om vad som är rätt.

 
Forum: Filosofi | Medlemmar | Sök inlägg | Regler | Samtalsrum

Guldgruvan - Alla forum i ett | Skriv ett huvudinlägg
Rapportera inlägget | Visa hela diskussionen
 Rubrik: Kaos är granne med gud 
 
  >>CS (i ett svar till SV): Jag undrar om det inte, förenklat, finns två skolor av filosofer. En grupp som anser världen vara ordnat, "rationell" och en annan som ser den som kaotisk, oorganiserad, paradoxal. Svaret är förmodligen något mitt emellan, men är den då mer kaotisk än ordnad eller mer ordnad än kaotisk.
>
>AF: Får jag blanda mig i? De som tror att världen är kaotisk, kan inte gärna tro på utvecklingsläran. Hur tänker egentligen den sortens filosofer? De måste väl tro att Gud skapade allt i världen?

Kanske var det fel ordval - kaotisk. Men det är helt klart att vissa filosofer omfamnar det paradoxala och absurda mer än andra. De fokuserar lite mer på passioner och känslor och mindre på det logiska. Jag tänker mig främst existentialister och romantikens filosofi.

Jag tror dock att många religiösa har ett behov av en ordnad värld eller ser ordning i naturen. Jag tänker mig till exempel John Lennox.

Dawkins har ju uttryckt existentialistiska tankar (han var väl ung på 60-talet) och det finns ju en viss oordning i evolutionsläran - den är blind och till viss del slumpmässig.

>AF: Jag vågar väl inte säga hur jag själv ser på W, men jag tar risken.
>Det är tack vare Bertrand Russell som W blivit känd och av många beundrad. BR menade att W antingen var ett geni eller en galning. Han bjöd W till Cambridge och lät honom disputera på Tractatus. Därigenom gjorde BR världen en stor tjänst.
>
>BR blev besviken på W:s senare utveckling och tyckte inte att W:s "Filosofiska undersökningar" var god filosofi.
>
>Jag har läst stora delar av Tractatus men inte orkat igenom hela boken. W gjorde en bra sak i (tror jag) Tractatus, nämligen att introducera sanningsvärdestabeller.
>
>Sigge tyckte att boken började bra: "Världen är allt som är fallet". Min reaktion på det var närmast: "Vad ville W egentligen säga med detta?" I min smak är detta uttalande för lösligt. Det är karakteristiskt för de filosofer som du kallar irrationella (oavsett om du räknar W dit eller inte).
>
>Jag gillar inte när filosofer utan precision slänger ur sig saker som en del kan tycka är djupsinniga. Jag gillar när filosofer är tydliga med vad de vill ha fram. Filosofer i min smak är Bertrand Russell, Ingemar Hedenius, Karl Popper och Lars Bergström. Filosofer jag inte kan med är bl.a. Martin Heidegger. Wittgenstein ligger någonstans däremellan.
>______________________________

Wittgenstein är väl något mitt emellan, jag hade svårt att placera honom. Men det finns en viss irrationalitet hos honom och faktum är att det är vad jag gillar med honom. Jag gillar sålunda filosofiska undersökningar men inte Tractatus. Jag tycker som sagt inte att filosofiska undersökningar är välorganiserad och att hans framställning inte fungerar. Han använder någon slags sokratisk metod där han ger en massa exempel och tänker oss att vi ska komma till samma slutsats som honom, det är därför boken blir så svårförståelig. Han skulle ha sagt vad han ville säga klarare.

Till viss del är det dunkelt sagda det dunkelt tänkta och det skulle väl också Wittgenstein den yngre ha hållit med om.

Men jag tycker det finns en skillnad på kärnfulla uttryck men mycket tanke bakom och vaga uttryck.

Deepak Chopra tycker jag till exempel säger mycket utan mycket djup.

Världen är allt som är fallet. Jo, det är ju lite mystiskt sagt men det har ju också lett till många tolkningar, det har fått folk att tänka.

Men om man läser hela kontexten:

Den logiska rymden kan innehålla enhörningar och flygande tekannor men världen är vad som verkligen är fallet (de faktiska sakförhållandena) Detta tyder på att Wittgenstein är en nominalist.

Sedan är väl Wittgensteins uttalande att endast uttryck är endast meningsfulla om de kan definieras väl eller avser sakförhållanden i världen.

Vaga, lösa uttryck skulle Wittgenstein alltså inte gilla. Men som i citatet du nämnde, det kan ju inte förstås utan sin kontext.

Hur som helst är det den äldre Wittgenstein som intresserar mig, inte den yngre.

Av de du nämner är det väl Popper som jag håller främst. Heidegger fattar jag inte. Bertrand Russell är väl sympatisk men mer av en filosofisk lexikograf enligt mig. Russells teapot, Russells kyckling och hans barberarparadox är dock roliga analogier/illustrationer av filosofiska problem.

>
>I din artikel och i inlägget
>> http://www.cognito.se/forum.asp?alt=read&ForumMessage_Id=2170...
>väckte du frågan om vad som menas med att någonting existerar. Jag var frestad att svara på det men minns inte om jag gjorde det.
>Gör du någon åtskillnad mellan existens i verkligheten (i världen) och existens som tankekonstruktion? Exempel på den senare frågan är: Existerar det något tal vars kvadrat är lika med minus ett? Kanske hör existens som tankekonstruktion till det du menar med att existera psykologiskt?

Det var vad jag menade när jag ställde frågan om det står två kor på ängen. Existerar talet två? Tankekonstruktioner har en psykologisk existens och en tanke jag drev var att de alltid korresponderar till något i världen (i detta fallet, två) men att tankenheterna kan ha blivit kreativt omkastade och ihopblandade. Till exempel enhörningar.

Gud är något som lever, har mycket makt och är en fadersfigur. Alla dessa aspekter existerar i världen.

Som sagt är jag något inspirerad av W. men han har en annan vinkel på detta i Tractatus.

Sedan kan man fråga sig om irrationella tal existerar. Eller oändlighet.

-CS

  
  Skrivet av  Mr H  2018-08-10  15:31
Föregående inlägg | Nästa inlägg | Skriv ut | Tipsa en vän
  

 Vad är begreppens natur? av Mr H  2018-06-20 11:26
 • Om begreppens natur. av SigurdV  2018-06-30 12:44
 ° Om begreppens natur. av Mr H  2018-07-02 03:19
 • Wittgenstein. av SigurdV  2018-07-02 19:32
 ° Wittgenstein. av Mr H  2018-08-04 14:23
 • Wittgenstein. av SigurdV  2018-08-07 05:56
 ° The penultimate paradox of thought av Mr H  2018-08-07 16:06
 • Filosofer och existensformer av Anders F  2018-08-07 23:36
 ° Kaos är granne med gud av Mr H  2018-08-10 15:31
 • Att tolka Wittgenstein av Anders F  2018-08-12 19:14
 • Kaos är granne med gud av Anders F  2018-08-11 21:15
 • Kaos är granne med gud av Mr H  2018-08-10 16:02
 ° Vad menas med att någonting existerar? av Anders F  2018-08-10 22:50
 • Vad menas med att någonting existerar? av Mr H  2018-08-11 00:04
 ° Vad menas med att någonting existerar? av Anders F  2018-08-11 01:34
 • Vad menas med att någonting existerar? av Mr H  2018-08-11 03:48
 ° Vad menas med att någonting existerar? av Anders F  2018-08-11 18:16
 • Vad menas med att någonting existerar? av Mr H  2018-08-16 14:07
 ° Vad menas med att någonting existerar? av Anders F  2018-08-16 18:23
 • Vad menas med att någonting existerar? av Mr H  2018-08-17 11:04
 ° Vad menas med att någonting existerar? av SigurdV  2018-08-16 17:30
 • Vad menas med att någonting existerar? av Mr H  2018-08-17 11:11
 ° Vad menas med att någonting existerar? av Vacum  2018-08-11 11:02
 • Vad menas med att någonting existerar? av Mr H  2018-08-16 12:30
 ° Vad menas med att någonting existerar? av Vacum  2018-08-17 09:36
 • Världen som var, är och kommer av Mr H  2018-08-17 11:20
 • The penultimate paradox of thought av SigurdV  2018-08-07 22:40
 ° The ultimate paradox of thought av Mr H  2018-08-10 15:45
 • The ultimate paradox of thought av SigurdV  2018-08-12 17:55
 ° The ultimate paradox of thought av Anders F  2018-08-12 19:29
 • The ultimate paradox of thought av SigurdV  2018-08-12 20:27
 ° The ultimate paradox of thought av Anders F  2018-08-13 23:26
 ° Om mening och användning av SigurdV  2018-08-08 00:59
 • Om mening och användning av Vacum  2018-08-11 11:19
 ° Om mening och användning av SigurdV  2018-08-12 15:35
 • Om mening och användning av Mr H  2018-08-10 16:18
 ° Om mening och användning av SigurdV  2018-08-12 16:27
 • Om mening och användning av Anders F  2018-08-12 19:25
 ° Om mening och användning av SigurdV  2018-08-13 12:51
 • Om mening och användning av Anders F  2018-08-13 13:30
 ° Om mening och användning av Mr H  2018-08-13 15:04
 • Om mening och användning av Anders F  2018-08-13 18:54
 • Vad är begreppens natur? av Anders F  2018-06-20 17:21
 ° Vad är begreppens natur? av Mr H  2018-06-20 17:35
 • Ord och begrepp av Anders F  2018-06-21 12:47
 ° Ord och begrepp av Mr H  2018-06-21 14:01
 • Ord och begrepp av Anders F  2018-06-21 19:43
 ° Ord och begrepp av Mr H  2018-06-22 04:20
 • Ord och begrepp av Anders F  2018-06-22 15:36
 ° Ord och begrepp av Mr H  2018-06-24 09:58
 • Ord och begrepp av Anders F  2018-06-24 12:24
 ° What's in a rose? av Mr H  2018-06-29 17:24
 • What's in CS? av SigurdV  2018-07-01 12:15
 ° What's in CS? av Mr H  2018-07-02 03:08
 • What's in a rose? av Anders F  2018-06-29 21:49
 ° What's in a rose? av Mr H  2018-06-30 01:29
 • What's in a rose? av Mr H  2018-06-30 07:44
 ° Fritt spånande av Anders F  2018-06-30 12:20
 • Fritt spånande av SigurdV  2018-06-30 16:02
 ° Fritt spånande av SigurdV  2018-06-30 17:17
 • Fritt spånande av Vacum  2018-07-01 22:13
 ° Fritt spånande av Mr H  2018-07-02 03:05
 • Fritt spånande av SigurdV  2018-07-08 17:17
 • Brain storming av Anders F  2018-07-02 13:59
 • Fritt spånande av Vacum  2018-07-02 10:38
 ° Fritt spånande av Mr H  2018-07-07 03:51
 • Fritt spånande av Mod3  2018-07-07 09:09
 ° Fritt spånande av Mr H  2018-07-08 15:18
 • Sanningen av Vacum  2018-07-09 00:48
 • Fritt spånande av Hilma  2018-07-08 19:07
 • Cognito-etik av Klamm  2018-07-08 16:48
 • Fritt spånande av SigurdV  2018-07-08 16:45
 • C-etik av Anders F  2018-07-08 15:44
 ° Fritt spånande av Mr H  2018-07-02 02:57
 ° Fritt spånande av Mr H  2018-07-02 02:55
 ° Ord och begrepp av SigurdV  2018-06-24 15:03
 ° Ord och begrepp av Mr H  2018-06-23 02:25
 • Vad är begreppens natur? av Vacum  2018-06-20 12:32
 ° Vad är begreppens natur? av Mr H  2018-06-20 15:41
 • Vad är begreppens natur? av Vacum  2018-06-21 10:10
 • En essä ... av SigurdV  2018-06-20 20:34
 ° En essä ... av Mr H  2018-06-21 03:07

För att kunna skriva inlägg så måste du vara inloggad.

 

Lördag lördag, 19 januari

Föreningsmedlemmar
Medlemmar
Inloggade
  11
992
0

Länkar

Bli medlem gratis »
Glömt lösenordet?
Tipsa en vän!

Dagens tankekorn


"Hjärtats klokhet är produktiv godhet."
Anita Daniel

Dagens händelser

Inga registrerade händelser
Visa hela kalendariet »

Senaste medlemmar

kajjen
houdini
Pixlar
jagvillvarafri
Larri


© Copyright 2001 - 2019 Cognito.se  Alla rättigheter förbehållna.