Forum Artikelarkiv Citatarkiv Kalendarium Länkarkiv Webbutik Startsidan Om Cognito Stöd Kontakt Hjälp Startsidan

  Användarnamn 
 
Lösenord 
 


 Automatisk inloggning
  Filosofi

I det filosofiska forumet diskuteras filosofiska angelägenheter. Vanligen innefattar filosofin frågor om kunskapsteori, metafysik och metaetiska problem. Inom kunskapsteorin efterfrågas vad kunskap är, hur man kan veta något och vad man bör betrakta som goda skäl för kunskap. Metafysiken handlar om frågor som är bortom individers erfarenhetsområde och vad som, i mer eller mindre spekulativ mening, tillhör den egentliga verkligheten. De metaetiska frågeställningarna handlar om vad som menas med rätt och fel och hur man kommer fram till det, vilket måste skiljas från den normativa frågan om vad som är rätt.

 
Forum: Filosofi | Medlemmar | Sök inlägg | Regler | Samtalsrum

Guldgruvan - Alla forum i ett | Skriv ett huvudinlägg
Rapportera inlägget | Visa hela diskussionen
 Rubrik: The ultimate paradox of thought 
 
  >S: Nej vi kan inte vara helt rationella: I beslutsfattande ingår känsloprocesser som i instinktslivets form föregår det mänskliga medvetandet.
>
>Rationalitet KOMPLETTERAR instinkterna/känslolivet som utgör grunden för livsupplevelsen. Vi snuddar här vid medvetandets filosofi...
>>< http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Damasio
>
>Damasio's latest book is Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain. In it Damasio suggests that the self is the key to conscious minds and that feelings, from the kind he designates as primordial to the well-known feelings of emotion, are the basic elements in the construction of the protoself and core self. The book received the Corinne International Book Prize.

Jag läste Damasios Descartes misstag för många år sedan som jag tyckte var mycket bra. Somatic markers eller vad det hette. Men jag undrar om han inte tog sig vatten över huvudet med denna bok.

> >
>>H: Paradoxer kan vara av många typer, tänker jag mig. Vissa är endast språkliga eller beror på logiska misstag. Andra är genuina. Jag tänker mig till exempel Våg-partikel dualiteten (Bohr kallade det för en paradox)
>>
>>Jag tänker mig att västerländsk logik förutsätter att en utsaga kan vara antingen falsk eller sann, inte sann och falsk på samma gång.
>>
>>Jag tänker mig att vi anser vissa saker vara paradoxer för att resultatet verkar så absurt.
>>
>>Framför allt tänker jag mig, och här kanske Wittgenstein skulle hålla med, att
>>
>>Paradoxer beror på språk - och om man utökar kontexten/meningen eller förbättrar språket (till exempel undviker vaghet, språk existerar ju också på så många olika nivåer) skulle många paradoxer försvinna.
>>
>>Jag tänker mig också att alla språk och system, inklusive matematik, logik - tankar, inte klarar av att beskriva eller förstå världen utan motsägelser. (tänk till exempel Gödels teorem) Och här skulle Wittgenstein säga något i stil med att man inte kan tala om det man inte kan tänka. Eller motsatt, man kan inte tänka det man inte kan tala om. Det leder bara till paradoxer, eftersom medvetandet/tanken inte kan förstå.
>>
>>Eller som Kierkegaard skriver: "This, then, is the ultimate paradox of thought: to want to discover something that thought itself cannot think."
>>>
>>>S: Efter en cigg på balkongen vill jag tillägga att W var en av mina inspirationskällor eftersom han ganska övertygande visat att den logiska grunden inte fungerar som den ska och att man alltså måste reda ut det här med det paradoxala.
>>>
>>>Vilket innebär att man måste behandla meningsbegreppet som han ju sedan försöker i Filosofiska Undersökningar...
>>
>>H: Det håller jag med om. Wittgenstein kan ju framför allt kritiseras för sin metod (vilken metod?) och är som du nämner också paradoxal när han för fram den kritiken.
>>
>>Det tycks ibland som om vi bestämmer oss för det ena (logisk, konsistens, rationell värld) eller det andra (irrationell, kaotisk, oorganiserad värld) och sedan använder resten av livet för att bevisa vad vi trodde från början. Förutom W. då, som tydligen hoppade från det ena till det andra.
>>
>Det är en intressant fråga hur vi kommer fram till våra uppfattningar... och EFTERÅT försöker få dem bekräftade!
>
>En social strategi som borde köras till soptippen :)
>
>---
>
>Trevligt att samtalet kommit igång och att du inte menar att jag pratar strunt när jag kommer in på logik :)
>
>Jag tycker inte att man behöver formell logik om man inte är matematiskt intresserad. I livet och forskningen är det vårt naturliga språk och de rena inre tankeformerna som W inte verkade vilja erkänna som existerande (det privata språket) som behöver lite logisk och semantisk hyfs.
>
>Så vad är logik när den inte är formell?
>>< http://en.wikipedia.org/wiki/Informal_logic
>>< http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_thinking
>
>De får ursäkta mig men jag tycker de pratar lite strunt... Som jag ser det är icke-formell logik helt enkelt bara en fråga om att FINNA SANNING!
>>< http://en.wikipedia.org/wiki/Truth
>
>Och alltså att undersöka hur vi bär oss åt med det. Jag tycker man undviker det t ex genom att fokusera på att klassificera argumentationsfel.
>
>Så här ska man inte göra ...säger de ... men ägnar inte så mycket fokus på HUR MAN SKA GÖRA.
>
>Min kritik är förstås lite förenklad ... och jag drar alla på förhand över en kam :)
>
>Du tog upp Gödel ... får jag visa lite?
>
>...
>
>Jag hade kommit fram till följande för lögnarparadoxen:
>
>1) detta är inte sant
>2) detta = "detta är inte sant"
>
>Ovan ser vi dess nödvändiga förutsättningar:
>
>Sats ett är ett antagande vars sanning vi vill avgöra, men sats två måste vara en sanning för att paradoxen ska uppkomma (via substitution).
>
>Min lösning består i att visa att sats två är FALSK!
>
>Gödel använder lögnarparadoxen som modell:
>
>1) detta är obevisbart
>2) detta = "detta är obevisbart"
>
>OBS; det här ^ är en långt driven förenkling!
>För att visa den dolda paradoxala anatomin i Gödels teorem...
>
>[Gödel använder en översättning av det relevanta formella språket till aritmetik och tar fram sats ett via diagonalisering där sats två på nåt mystiskt sätt ingår per automatik! ... men strunt i torpederna full fart framåt sa visst winston churchill.]
>
>Nu gör jag med MIN GENERELLA GÖDELSATS som med lögnarparadoxen... FÖRST applicera Leibniz lag:
>
>3) detta är bevisbart OMM "detta är obevisbart" är bevisbart
>
>För att komma vidare behöver vi ett extra påstående:
>
>4) endast sanna påståenden är bevisbara
>
>Och därmed kan vi erhålla:
>
>5) detta är bevisbart OMM detta är obevisbart
>
>Och vi måste förklara sats två som falsk!
>
>Resultatet blir att det naturliga språket INTE INNEHÅLLER OAVGÖRBARA PÅSTÅENDEN I GÖDELS MENING!
>
>Gödes resultat gäller ENDAST formella språk!
>
>Och har således inga filosofiska konsekvenser ...
>
>Gödelbeundrarna kommer nu att hävda att det finns obevisbara sanna satser ... men var det inte det som Gödel skulle bevisa?
>
>Utan ett OBEROENDE bevis hamnar de i ett cirkelresonemang :)
>
>Och man kommer in på den rent semantiska frågan hur sanning förhåller sig till obevisbarhet :)
>
>Och då kommer vi in på frågan hur begrepp förhåller sig till varandra ... Begreppsfilosofi : Ett område som inte verkar vara väl utrett inom den formella logiken.
>
>

Vad jag har förstått är det väl främst matematiken som Gödel är relevant för. Är det vad du menar med formella språk? Men det är väl ganska problematiskt för naturvetenskapen.

Tror du på logicismen för resten? Att matematik är en utveckling av logiken och att matematik vilar på logik?

Torde det då inte betyda att om Gödels teorem kan appliceras på matematik då också kan appliceras på logik? Om Gödels teorem är riktigt, om matematik och logik har ett direkt förhållande...

-CS

  
  Skrivet av  Mr H  2018-08-10  15:45
Föregående inlägg | Nästa inlägg | Skriv ut | Tipsa en vän
  

 Vad är begreppens natur? av Mr H  2018-06-20 11:26
 • Om begreppens natur. av SigurdV  2018-06-30 12:44
 ° Om begreppens natur. av Mr H  2018-07-02 03:19
 • Wittgenstein. av SigurdV  2018-07-02 19:32
 ° Wittgenstein. av Mr H  2018-08-04 14:23
 • Wittgenstein. av SigurdV  2018-08-07 05:56
 ° The penultimate paradox of thought av Mr H  2018-08-07 16:06
 • Filosofer och existensformer av Anders F  2018-08-07 23:36
 ° Kaos är granne med gud av Mr H  2018-08-10 15:31
 • Att tolka Wittgenstein av Anders F  2018-08-12 19:14
 • Kaos är granne med gud av Anders F  2018-08-11 21:15
 • Kaos är granne med gud av Mr H  2018-08-10 16:02
 ° Vad menas med att någonting existerar? av Anders F  2018-08-10 22:50
 • Vad menas med att någonting existerar? av Mr H  2018-08-11 00:04
 ° Vad menas med att någonting existerar? av Anders F  2018-08-11 01:34
 • Vad menas med att någonting existerar? av Mr H  2018-08-11 03:48
 ° Vad menas med att någonting existerar? av Anders F  2018-08-11 18:16
 • Vad menas med att någonting existerar? av Mr H  2018-08-16 14:07
 ° Vad menas med att någonting existerar? av Anders F  2018-08-16 18:23
 • Vad menas med att någonting existerar? av Mr H  2018-08-17 11:04
 ° Vad menas med att någonting existerar? av SigurdV  2018-08-16 17:30
 • Vad menas med att någonting existerar? av Mr H  2018-08-17 11:11
 ° Vad menas med att någonting existerar? av Vacum  2018-08-11 11:02
 • Vad menas med att någonting existerar? av Mr H  2018-08-16 12:30
 ° Vad menas med att någonting existerar? av Vacum  2018-08-17 09:36
 • Världen som var, är och kommer av Mr H  2018-08-17 11:20
 • The penultimate paradox of thought av SigurdV  2018-08-07 22:40
 ° The ultimate paradox of thought av Mr H  2018-08-10 15:45
 • The ultimate paradox of thought av SigurdV  2018-08-12 17:55
 ° The ultimate paradox of thought av Anders F  2018-08-12 19:29
 • The ultimate paradox of thought av SigurdV  2018-08-12 20:27
 ° The ultimate paradox of thought av Anders F  2018-08-13 23:26
 ° Om mening och användning av SigurdV  2018-08-08 00:59
 • Om mening och användning av Vacum  2018-08-11 11:19
 ° Om mening och användning av SigurdV  2018-08-12 15:35
 • Om mening och användning av Mr H  2018-08-10 16:18
 ° Om mening och användning av SigurdV  2018-08-12 16:27
 • Om mening och användning av Anders F  2018-08-12 19:25
 ° Om mening och användning av SigurdV  2018-08-13 12:51
 • Om mening och användning av Anders F  2018-08-13 13:30
 ° Om mening och användning av Mr H  2018-08-13 15:04
 • Om mening och användning av Anders F  2018-08-13 18:54
 • Vad är begreppens natur? av Anders F  2018-06-20 17:21
 ° Vad är begreppens natur? av Mr H  2018-06-20 17:35
 • Ord och begrepp av Anders F  2018-06-21 12:47
 ° Ord och begrepp av Mr H  2018-06-21 14:01
 • Ord och begrepp av Anders F  2018-06-21 19:43
 ° Ord och begrepp av Mr H  2018-06-22 04:20
 • Ord och begrepp av Anders F  2018-06-22 15:36
 ° Ord och begrepp av Mr H  2018-06-24 09:58
 • Ord och begrepp av Anders F  2018-06-24 12:24
 ° What's in a rose? av Mr H  2018-06-29 17:24
 • What's in CS? av SigurdV  2018-07-01 12:15
 ° What's in CS? av Mr H  2018-07-02 03:08
 • What's in a rose? av Anders F  2018-06-29 21:49
 ° What's in a rose? av Mr H  2018-06-30 01:29
 • What's in a rose? av Mr H  2018-06-30 07:44
 ° Fritt spånande av Anders F  2018-06-30 12:20
 • Fritt spånande av SigurdV  2018-06-30 16:02
 ° Fritt spånande av SigurdV  2018-06-30 17:17
 • Fritt spånande av Vacum  2018-07-01 22:13
 ° Fritt spånande av Mr H  2018-07-02 03:05
 • Fritt spånande av SigurdV  2018-07-08 17:17
 • Brain storming av Anders F  2018-07-02 13:59
 • Fritt spånande av Vacum  2018-07-02 10:38
 ° Fritt spånande av Mr H  2018-07-07 03:51
 • Fritt spånande av Mod3  2018-07-07 09:09
 ° Fritt spånande av Mr H  2018-07-08 15:18
 • Sanningen av Vacum  2018-07-09 00:48
 • Fritt spånande av Hilma  2018-07-08 19:07
 • Cognito-etik av Klamm  2018-07-08 16:48
 • Fritt spånande av SigurdV  2018-07-08 16:45
 • C-etik av Anders F  2018-07-08 15:44
 ° Fritt spånande av Mr H  2018-07-02 02:57
 ° Fritt spånande av Mr H  2018-07-02 02:55
 ° Ord och begrepp av SigurdV  2018-06-24 15:03
 ° Ord och begrepp av Mr H  2018-06-23 02:25
 • Vad är begreppens natur? av Vacum  2018-06-20 12:32
 ° Vad är begreppens natur? av Mr H  2018-06-20 15:41
 • Vad är begreppens natur? av Vacum  2018-06-21 10:10
 • En essä ... av SigurdV  2018-06-20 20:34
 ° En essä ... av Mr H  2018-06-21 03:07

För att kunna skriva inlägg så måste du vara inloggad.

 

Lördag lördag, 19 januari

Föreningsmedlemmar
Medlemmar
Inloggade
  11
992
0

Länkar

Bli medlem gratis »
Glömt lösenordet?
Tipsa en vän!

Dagens tankekorn


"Hjärtats klokhet är produktiv godhet."
Anita Daniel

Dagens händelser

Inga registrerade händelser
Visa hela kalendariet »

Senaste medlemmar

kajjen
houdini
Pixlar
jagvillvarafri
Larri


© Copyright 2001 - 2019 Cognito.se  Alla rättigheter förbehållna.