The Shining

Följande skrift är en kortfattad analys av Stephen Kings roman ”Varsel” (The Shining). Boken publicerades i USA 1977 och i Sverige 1980. Den är översatt av Bo G Ericsson till svenska. Stanley Kubrick satte den på vita duken 1980. I den här minianalysen har jag skannat in hela boken och utfört en ordanalys på innehållet. Totalt förekommer omkring 150 000 ord varav cirka 16 500 ord är unika.*

För att göra analysen har jag gjort om alla ord till gemener så att t ex ”Hon” och ”hon” båda räknas som ett unikt ord.

Handling

Boken handlar om Jack Torrance och hans familj. Jack är en man i 30 årsåldern med ett hett temperament och han framställs som en misslyckad person. Han beskrivs i boken som välutbildad och intelligent. Vissa impulsiva handlingar har försatt honom i bekymmersamma situationer och har medfört att han förlorat sitt arbete som lärare.
Han har varit beroende av alkohol men bestämde sig för att torrlägga sig efter en dramatisk händelse när han och hans vän Albert Shockley en natt var ute och körde bil på fyllan, och körde över en cykel. De trodde för ett ögonblick att de hade kört över en pojke men så var inte fallet. Jack upplever dock fortfarande ett sug efter alkohol och brottas mot dessa impulser återkommande. Han uppges ha varit nykter i cirka 20 månader efter denna händelse.

Det finns en episod i boken där det återberättas när han bröt armen på sin lilla son Danny. Det gjorde han också när han var berusad och han ångrar sig återkommande och skäms över det våldet. Det är också en händelse som fått relationen mellan honom och hans fru att bli mer frostig då han aldrig upplever att hon kunnat glömma det. Det ledde nära till skilsmässa.

Jacks fru heter Winifred (Wendy) och hans son, Daniel (Danny). Danny är en mycket speciell femårig pojke som har en förmåga att se skymtar av framtiden och även det förflutna. Men allt han ser inträffar inte. Själva titeln på boken ”The shining” eller ”Strålningen” anspelar på Dannys förmåga att se in i framtiden.

I första kapitlet har Jack en arbetsintervju med en hotelldirektör, Mr. Ullman. Han driver ett hotell i Colorado som heter Overlook. Ullman beskrivs som en otrevlig person, både av Jack och av hotellets övriga anställda. Ullman är kortväxt och smörar för sina rika gäster på hotellet och behandlar sin personal med kallt förakt.

På hotellet behövs någon som ser efter det under lågsäsongen. Ullman vill egentligen inte anställa Jack till det, på grund av hans dåliga renommé och säger det rakt ut till Jack. Men Jack har kontakter med hotellets styrelse och lyckas ändå få jobbet.

Den största delen av handlingen utspelar sig i hotellet. På hotellet arbetar under högsäsongen en kock med namnet Dick Hallorann. Hallorann har också en förmåga att se skymtar av framtiden och det är han som kallar fenomenet för ”strålning”. Han säger när han för första gången möter Danny att Danny har en exceptionell ”strålning”. Denna strålning varnar tidigt i boken Danny för att åka till hotellet. Hans låtsaskompis ”Tony” (som är en del av honom själv) visade honom bilder, bland annat ”tedrom” som blir ”mordet” baklänges.
Under lågsäsongen åker all personal hem från hotellet och de enda som stannar är familjen Torrance. Det visar sig ganska snart att det på hotellet spökar och att det finns något ondsint som vill komma åt Danny. Dannys ”strålning” verkar fungera som ett slags batteri som ger hotellet extra krafter.

Hotellet byggdes i början av 1900-talet och har fått nya ägare ett flertal gånger. Det har en blodig historia och ett flertal hemska saker tycks ha inträffat där, bland annat i dess presidentsvit. Den senaste fastighetsskötaren, en man med namnet Grady, dödade sina två döttrar (som inte var tvillingar, som i filmen) och sin fru. Han ”tillrättavisade” dem. Samma prövning tycks ske för Jack då han långsamt blir mer och mer vansinnig under sin vistelse på hotellet och alltmer mordlysten.

Skillnader mot Kubricks film

Den väsentligaste skillnaden från filmen från 1980 är att den mörkhyade Mr Hallorann i slutet inte dör. Han försätts visserligen ur stridbart skick men han lyckas rädda Wendy från hennes nära undergång genom att just anlända till hotellet då Jack är i färd med att dräpa henne när han med en klubba – alltså inte en yxa som i filmen — försöker slå sönder badrumsdörren där Wendy gömmer sig. Det som avviker från boken är främst filmens slut.

Häckdjuren utanför hotellet får i boken liv, något som inte sker i filmen. Häckdjuren är, liksom allt besjälat på hotellet, ondsinta.

Hotellets oljepanna, som Jack måste hantera återkommande, ”smygökar” ständigt och kräver ständigt handhavande. I slutet av boken exploderar oljepannan och hela hotellet ramponeras. Detta är också något som inte sker i filmen.

I övrigt är det mindre handlingsförlopp som inte är med i filmen, exempelvis ett läkarbesök, när Jack tar ner ett getingbo på hotellets tak, och ger det döda getingboet till sin son i present.

Huvudkaraktärer och ”chunks”

Namnet Danny används 898 gånger i boken. Han är tillsammans med Jack, vars namn nämns 756 gånger de centrala karaktärerna i handlingen. Wendy kommer därefter, vars namn nämns 359 gånger och därefter Hallorann som nämns 325 gånger. Ullman och hotellets namn Overlook nämns 194 respektive 173 gånger.

Jag delade upp texten i 40 lika stora delar och då ser man att Jack, Danny och Wendy samtliga förekommer mer eller mindre genom hela textmassan. Hallorann däremot nämns lite i början av boken, lite i mitten av boken och mycket i slutet. Ullman förekommer mest i den första fjärdedelen av boken men lite grann i andra halvan av boken också, främst efter ett telefonsamtal från Jack.

Alkohol

Alkohol är ett problemområde nämns genomgående. Ordet ”öl” används 23 gånger och är jämnt fördelat över hela bokens innehåll. Ordet ”drink” används 37 gånger och det sker en topp i slutet då hotellet bjuder honom på låtsasdrinkar som får honom full. Ordet ”full” nämns 37 gånger. ”Jim Beam” används två gånger. ”Mjölk” används jämförelsevis 14 gånger och ”kaffe” 8 gånger.

Hapax legomena

Inom lingvistisk analys skiljer man på token och types. Token är samtliga ord som används oavsett upprepningar och types är unika ord. Hapax legomena är ord som endast används en enda gång. Det brukar användas för att uppskatta en författares ordförråd och kan ge ledtrådar om författarens särsprägel. Det går att använda alla unika ord i hela texten som ett mått på författarens ordförråd men eftersom det finns en mycket stark korrelation mellan antalet (unika) ord som används och textens längd söker man kringgå det genom särskilda estimatorer.

*naturligtvis är antalet ord beroende av hur ord definieras. Vissa ord, framförallt ord mellan sidan 50 och 100 på uppslagets innersida varit något ur fokus vilket marginellt påverkar denna analys.

Källa: Varsel, av Stephen King, översatt av Bo G Ericsson

Skrivet av Klamm